Filmstudiespecs

Curriculum Vitae

Legmagasabb végzettség:  

JATE Szeged (1976-1981) angol-olasz szakos tanári egyetemi diploma

 

Nyelvtudás   
angol, olasz, francia

 

Tudományos fokozatok

egyetemi doktorátus: 1986, JPTE, “Dialoges, Games, and Riddles” (angol nyelven);

kandidátus (filozófia): 1996, „Dialógus az időről,  nyelvről és a racionalitás korlátjairól";

habilitáció: 2015 irodalomtudományok, az értekezés címe: Phenomenology and New Media

 

Munkahelyek

2010 Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék, PTE, BTK, tanszékvezető

1999 Pécsi Tudományegyetem, Mozgókép Tanulmányok Központ, egyetemi docens, az Mozgókép Tanulmányok Központ (MTK), majd a Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium (FVKSz) vezetője;

1997-2005 Pécsi Tudományegyetem, Filozófia Tanszék, egyetemi docens;

1992-1997 JPTE Filozófia Tanszék, egyetemi adjunktus;

1987-1992 JPTE Angol Tanszék, adjunktus;

1985-1987 Janus Pannonius Tudományegyetem, Angol Tanszék, tanársegéd;

1982-1984 József Attila Tudományegyetem, Angol tanszék, Szeged, tudományos gyakornok;

1981-1982 Nagy Lajos Gimnázium, Pécs, angol tanár;

 

Kutatási terület
nyelvfilozófia, fenomenológia, etika, argumentációelmélet, megismeréstudomány, filmelmélet

 

Tudományos társasági tagság

 • International Association of Philosophy and Literature (IAPL) 2002-től;

 • Behavioural and Brain Sciences (BBS) associate1999-től

 • Society for the Cognitive Study of the Moving Image (SCSMI) 1998-tól;

 • SCSMI fellow 2005-től

 • Területi Akadémiai Bizottság, Pécs: modern filológiai és filozófiai szakbizottság 1997-től

 • Magyar Filozófiai Társaság 1995-től;

 • Magyar Filmtudományi Társaság 2018-tól

 • Német-Magyar Filozófiai Társaság 1995-től

 • International Association for Semiotic Studies (IASS - AISS) 1988-tól;

 • International Pragmatics Association (IPrA) 1988-tól;

 • International Society for the Study of  Argumentation (ISSA) 1986-tól;

 

Oktatási tevékenység

az utóbbi 10 évben tanított főbb egyetemi tantárgyak:

nyelvfilozófia, elmefilozófia, kognitív tudományok, klasszikus és újkori szkepticizmus,
filmelmélet és filmesztétika, filmelemzés, irodalomelmélet, fenomenológia,
Gilles Deleuze filozófiája, argumentációelmélet, film és etika

 

- Ph.D. kurzusok

- Emmanuel Lévinas filozófiája (ELTE fenomenológiai doktori iskola)

- Fenomenológia és etika (PTE Irodalomtudományi doktori iskola)

 

Szakmai tevékenység

 • 2005   posztgraduális hallgatói és oktatói csereprogram létrehozása: partnerintézmány: University of Central Arkansas, Conway;

 • 2003   új szak – filmelmélet és filmtörténet – beindítása a PTE BTK-án;

 • 1999   posztgraduális hallgatói és oktatói csereprogram létrehozása: partnerintézmény: University of Kansas;

 • 1999 tanszékek közötti Mozgókép Tanulmányok Központ (MTK) megalapítása és vezetése, filmelméleti specializáció működtetése a PTE BTK-án;

 • 1998-2001 posztgraduális hallgatói csereprogram működtetése: University of Atlanta;

 • 1998-2001  A racionalizmus kognitív korlátjai: OTKA csoportos pályázat (vezető);

 • 1997   Laterna Filmakadémia (Laterna Film Academy), hazai, majd 1999-től nemzetközi éves konferencia-sorozat beindítása (1999-től angol nyelven);

 • 1996-2000 tanszékek közötti kognitív munkacsoport (NOMIC) alapítása és vezetése;.

 • 1996   Laterna Magica” non-profit egyesület megalakítása és vezetése tudományos, oktatási és kulturális céllal;

 

Szakmai elismerés

 • 2005   A PTE „2004 évi legszínvonalasabb publikációja” pályázat különdíja Pólya Tamással

 • 2003-06 Széchenyi István ösztöndíj

 • 1989   Kanyó Zoltán díj irodalomelméleti munkásságért

 

Kutatási projektek

 • MTA kutatócsoport: Az evidencia problémája az elméleti nyelvészetben, 2006-2011, résztvevő

 • OTKA: A racionalitás kognitív korlátjai, 1998-2001, témavezető

 

Konferenciaszervezés (10 évre visszamenőleg)

 • 2016   The Interculturality of Hungarian Film Symposium: 8th International Hungarology Conference, Pécs, Augusztus 23-27.

 • 2012   „A ’szélsőséges mozi’ és a film ’teste’ : szubverzív képek és narratív stratégiák a kortárs koreai filmben/ Extreme Cinema and the Film’s Body: Subversive Images and Narrative Strategies in Contemporary Korean Cinema”, 13. Laterna Film Akadémia, Pécs, március 28-31

 • 2010   “Images Moving Across the Arts and Disciplines”: 12. Laterna Filmakadémia, nemzetközi szimpózium és installációs szemle, december 7-10

 • 2005   “Motion, Sound, Image and Emotion”: 11. Laterna Filmakadémia: nemzetközi filmtudományi konferencia, Pécs, május

 • 2003  “Sound and Image”: 10. Laterna Filmakadémia: nemzetközi filmtudományi konferencia, Pécs, szeptember

 • 2002  “Representation of Space and Time in Film”: 9. Laterna Filmakadémia: nemzetközi filmtudományi konferencia, Pécs, szeptember

 • 2001  “Problems of Pictorial Representation”: 8. Laterna Filmakadémia: nemzetközi filmtudományi konferencia, Pécs, szeptember

 • 3rd International Symposium of CCSMI: kognitív filmtudományi világkonferencia, Pécs, május

 

Szakmai tanulmányutak és fontosabb meghívott előadások

 • 2018  meghívott előadó: Sapeintia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, és Média Szak, Kolozsvár, Románia: „A haptikus kép etikai dimenziója”

 • 2016-tól folyamatosan meghívottt oktató a Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán működő Kisfilmkészítő MA szak programjában

 • 2016  meghívott előadó: Sapeientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, és Média Szak, Kolozsvár, Románia: „Az intimitás filmi ábrázolása”

 • 2006-tól folyamatosan: vendégelőadó: Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, és Média Szak, Kolozsvár, Románia: „Bevezetés a filmelméletbe”, „Mozgókép a kortárs kultúrában” tantárgyak oktatása

 • 2010  vendégelőadó: Institute of Art, Culture, and Media, University of Groningen (november 20-25)

 • 2004 meghívott előadó: University of Central Arkansas, egy hónap: „Modern Hungarian Cinema”meghívott előadó: Masaryk Egyetem, Brno, egy hét:„On Specificity, Perception and the Neuro-Aesthetics of Film”

 • 2001 meghívott előadó: Bolyai-Babes Tudományegyetem, Magyar Irodalom és  Filozófia Tanszék, Kolozsvár, Románia, „Bevezetés a filmelméletbe”, „Lévinas filozófiája”

 • 1992 vendégoktató: the Teaching College of Aberdeen, három hónap 2 hónap

 • 1991 vendégoktató: University of Massachusetts, Dept. of Lingusitics, 5 hónap

 

Nyári egyetemi részvételek, kutatási és oktatási ösztöndíjak

 • 2000 Text and Subjectivity, ASCA Workshop, University of Amsterdam

 • 1999 Cognitive Summer School, New Bulgarian University

 • 1998 Bolzano International School for Cognition: Bolzano

 • 1997 Metafora workshop: IRST, Trento

 •  Workshop on Context: Annual Conference of the European Cognitive

 •  Associations, University of Manchester

 • 1990 Argumentation Summer School: University of Amstwerdam

 

Fontosabb konferencia-részvételek előadással (1997-től)  

 

       2018

       2017

 • SZTE Szeged filmtudományi workshop: „Percepció, szimuláció és a mozgókép etikája”, November 30. (A másikkal való találkozás formái)

 • A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXIV. Konferencia, Budapest, október 13-14. (A tükör másik oldala mint a radikális Másik megalapozása. Érzékelés a tükör másik oldalán Lénárd Katalinnal)

  2016

 • VI. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, Pécs, november 25-26 (Az indegenség multimodális tapasztalása mozgóképen)

 • Ördögkatlan fesztivál, Villánykövesd, Augusztus 6, „Beszélgetés a másságról”, kerekasztalbeszélgetés, PTE           

 • Az intimitás filmi ábrázolása (meghívott előadás) Nyári Filozófus Tábor, július 11-15 Csíkszereda Babes-Bolyai University, Filozófiai tanszék

  2015 

 • Conference of Moving Image Science, Kiel, Németország, November 19-20 (Simulation and Synaesthesia) Fachhochschule/University of Applied Sciences, Kiel           

 • „Real and the Intermedial Conference”, Kolozsvár, Október-25-26 (The Changing Concept of Realism and Reality in the Digital Age) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

 • SCSMI conference (Society of the Cognitive Study of the Moving Image), Birbeck College, University of London, London, június 17-21 (On Embodiment and New Media) a nemzetközi Society of the Cognitive Study of the Moving Image rendezésében

 • Animációs konferencia, Pécs, június 1-2 (Az animáció időszerűsége)) Total Art Egyesület

  2014

 • V. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, Pécs, november 20-22 (Játszmák és játékterek a filmben) PTE Pszichológiai Doktori Iskola, az Imago International (London), a Pannónia Pszichiátriai Egyesület és a Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely

 • „Philosophy and Film: Thinking reality and time through film”, május 6-10, Liszabon (Texture Beyond the Analogue/digital Divide) University of Lisbon/Universidade de Lisboa

 • “Kirekesztés – idegenség - másság”, nemzetközi konferencia, Pécs, április 3-4 (Láthatóság és a Másik) PTE Filozófia tanszék

 • „Moving Objects: Film, Relation, Change Conference”, Birkbeck Institute for the Moving Image, Január 17, (Red Road as Intermediality between Representation and Simulation) University of London, Birbeck College

  2013 

 • SCSMI Conference, Berlin, University of the Arts, Németország, június 12-15 (Thought and the Sensorium in Contemporary Visual Culture) Society of the Cognitive Study of the Moving Image rendezésében   

 • “Rethinking Intermediality”, Kolozsvár/Cluj, Románia, Október 24-26. (On Skins and Textures) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

  2012  

 • „Sensation, Mediation and Perception”: Nemzetközi filmtudományi konferencia, Szeged, június 7-9 (The Function of the Body in Cinematic Perception) University of Szeged/Szegedi Tudományegyetem

 • “The Senses of Cinema”: XIV. Erdélyi Film- és Médiatudományi Konferencia, Kolozsvár/Cluj, Románia, Május 25-27. (Theory Goes to the Movies: the Sensorial Challenge of Korean Cinema) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

 • „A ’szélsőséges mozi’ és a film ’teste’ : szubverzív képek és narratív stratégiák a kortárs koreai filmben”: 13. Laterna Film Akadémia), Pécs, március 28-31 PTE és Laterna Magica egyesület         

 • Mandulavirágzási Napok, március 1. (Az azonosulás és a hasadásesemény lehetséges formái egy mediatizált korban) Pécsi Tudományegyetem

  2011  

 • Impact des innovations technologiques sur l’historiographie et la théorie du cinéma/ The Impact of Technological Innovations on the Historiography and Theory of Cinema, Montréal, Kanada, november 1-5 (Revisiting the Concept of Perception in Film Studies) Université du Québec à Montréal

  2010

 • 3rd Film and Philosophy conference, Warwick University, Coventry, Anglia, július (Realism Reconsidered: On the Aesthetics of Visual Simulation in Movies and Games)

 • „Images Moving Across the Arts and Disciplines: 12. Laterna Filmakadémia, nemzetközi szimpózium és installációs szemle, december (Is There an Aesthetics of Simulation) PTE és Laterna Magica egyesület

  2009

 • „Újhullámok”, XI. Erdélyi Film- és Médiatudományi Konferencia/ International Cinema and Media Studies Conference, Kolozsvár/Cluj Napoca, október (On the Aesthetics of Computer Games) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

  2008

 • ” European Network for Cinema and Media Studies Conference (NECS), Budapest, június (On the Metaphysics of Screen Violence and Beyond) NECS és ELTE  

 • „Reality or Fiction?” International Cinema and Media Studies Conference, Cluj Napoca, Románia, szeptember (On the Perception of Slowness in Film) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

  2007

 • X. Erdélyi Film- és Médiatudományi Konferencia/ International Cinema and Media Studies Conference , Kolozsvár/ Cluj Nappoca, május (Texuality Beyond the Word: A Cognitive Approach to Experimentalism in Film Making and Filmic Perception) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

  2006  

 • “A vászon és a dívány találkozása”, I. Magyar Pszichoanalitikus Konferencia, December, Pécs (Kiazmatikus találkozások)        

 • “Narration and Spectatorship in Moving Images: Perception, Imagination, Emotion”: 5th Biannual International Symposum of CCSMI, Potsdam, July(A Cognitive Approach to Experimental Film Making)

 • „Képzelet és interaktivitás”, IX. Erdélyi Film- és Médiatudományi Konferencia, május, Kolozsvár

 • „Etika és irodalomtudomány”, Kaposvár, április (Felelősség és igazságosság)

 • „Szunnyadás”: konferencia Erdély Miklósról, Szeged, április (Chiazmatikus montázs – organikus tudat: Erdély és Deleuze)

 • „Tudás és elme”, MAKOG XIV, január, Tihany, (A globális és lokális feldolgozás különbségéről)

  2005

 •  „Chiasmatic Encounters”: 29th Conference of IAPL, nemzetközi konferencia, május, Helsinki (Chiasmatic Encounters in the Moving Image)     

 • „A filmművészet esélyei/ Chances of Film Art”: VIII. Erdélyi Nemzetközi Filmtudományi Konferencia, Kolozsvár, május (meghívott előadó: Chiasmatic Encounter in Kim Ki-Duk’s Seom)         

 • “Motion, Sound, Image and Emotion”: 11. Laterna Filmakadémia: nemzetközi filmtudományi konferencia, Pécs, május (On the Ecological Theory of the Moving Image)

 • “Image/Text/Film/Multimedia”: Nemzetközi konferencia, április, Szeged (On the Modes of Aesthetic Pleasure – Pólya Tamással)

 • “Cinema and Technology”: Nemzetközi konferencia Lancaster University, április (The Analogue/Digital Distinction and Four Scources of Pleasure – Pólya Tamással)

  2004

 •  4rd Biannual International Symposum of CCSMI, Grand Rapids, Michigan (On Aesthetic Pleasure)

 • „Egyidejűségek”: Erdélyi Nemzetközi Filmtudományi Konferencia, Kolozsvár, május (meghívott előadó: Érzékelés és affekció: az esztétikai egyediség élménye és a film lehetősége egy globalizálódó világban)

  2003

 • “Sound and Image”: 10. Laterna Filmakadémia: nemzetközi filmtudományi konferencia, szeptember (Classifying Sound vs. Image)

 • Conference of the British Psychological Society, Oxford, június (Specificity and Affordances –Pólya Tamással)

 • “Writing Aesthetics”: Conference of International Association for Philosophy and Literature (IAPL), Leeds, május. (Aesthetics at the Crossroads: Uniqueness vs Categoriality in Visual Perception)

 • Nemzetközi konferencia Putnam munkásságáról Hilary Putnam részvételével, május Pécs (Putnam on Meaning Holism – Pólya Tamással)

 • „A reprezentáció szintjei”: MAKOG konferencia, Pécs, január. (Egyediség, kategóriák és reprezentáció – Pólya Tamással)

  2002

 • “Representation of Space and Time in Film”, 9. Laterna Filmakadémia: nemzetközi filmtudományi konferencia, Pécs (Representation and Specificity – Pólya Tamással)

 • Fifth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Amsterdam, június (On Visual Argumentation)

 • “InterMediality”: Conference of International Association for Philosophy and Literature (IAPL), Rotterdam, június (On Deleuze, Lévinas and the Art of Perception)

 • “Conference on Cross-Cultural Linguistics and Intercultural Communication”: holland-magyar nyelvészeti konferencia, PTE, Pécs, február (Perception, Specificity and Co-reference – Pólya Tamással)

 • „Észlelés, szimbólum, tudat”: MAKOG 10 éves jubileumi konferencia, Visegrád, január (Reprezentáció és specificitás – Pólya Tamással)

  2001

 • “Problems of Pictorial Representation”: 8. Laterna Filmakadémia: nemzetközi konferencia, PTE, Pécs, november (Revisiting Representation: A Philosophical Approach).

 • „Esemény, jel, történet”: filozófiai konferencia, Budapest, ELTE, szeptember. (Esemény és szingularitás)

 • 3rd Biannual International Symposum of CCSMI, Pécs, PTE, május. (Experimenting in Film and the Sublime Experience)

  2000

 • Nyelv, megértés, interpretáció, filozófiai konferencia, Budapest, ELTE, október. (Nyelv és érzékiség: a radikális fenomenológia etikai következményei)

 • 7th International Pragmatics Conference, Budapest, július. (Context, Utterances and Argumentation: Are Truth Considerations Entirely Pragmatic or Empty?)

  1999

 • „Gasztronómia és művészet”, Budapest, Műcsarnok, október. (Az ízlelés etikája felé)

 • On McDowell: Mind and World, nemzetközi filozófiai szimpózium, Pécs, május (On Wines, Colours and Other Qualia)

  1998

 • “Fourth International Conference on Argumentation”, University of Amsterdam, június. (On the Fallacy of Fallacy: Arguing for Methodological Difference: Producing vs Processing)

 • “On Rules and Rule-Following": interdiszciplináris nemzetközi kollokvium, JPTE, Pécs, május. (On Identifying)

 • MAKOG konferencia, Visegrád, január. (A fenomenális tudat sorites-paradoxona, avagy a megismeréstudomány apokaliptikusságáról)

  1997

 • International Conference of Semiotics, Guadalajara, Mexico, július. (On Ecology and Filmic Time)

 • Second European Conference of Cognitive Associations, Manchester, április. (Is Context Really a Problem?)           

 

Könyv

2016 Games, diagues and riddles. Saarbrücken: GlobeEdit.  

2011 Az esztétikai tapasztalat alapjai és formái. TAMOP digitális tankönyv. Internetes elérhetőség 2011.11.30-tól. http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/esztetika_tap_alap/

2004    (1Pólya Tamással) Specificity recognition and social cognition. Berne-Frankfurt a/M-New York-Oxford: Peter Lang.

 

Könyvfejezetek

2017   Simulation and Synaesthesia. In:Lars C. Krabbe,  Patrick Rupert-Kruse, Norbet M. Schmitz (ed.) Bildverstehen. Speilarten und Ausprängungen der Verarbeitung multimodaler Bildmedien. Darmstadt: Bücjner Verlag eG. 110-135.

2015    Az új médiumok és a test. In: Antalóczy Tímea (szerk.): Határtalan médiakultúra. Budapest: L’Harmattan.

2014a  Learning and Re-learning Haptic Visuality. Pethő (ed.): The cinema of sensations. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 43-55.

2014b  Performansz és az új média. In: Di Blasio Barbara (szerk.): A performansz határain.  Budapest: Kijárat Kiadó. 63-97.

2012    Realism Reconsidered: On the Aesthetics of Visual Simulation in Games. Á. Pethő (ed.): New waves. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

2009    On Perception, Ostranenie, and Specificity. In: Annie van Oever et alii (eds.):  The key debates. Mutations and appropriations in European film studies. Vol. 1.  Ostranenie. Amsterdam: Amsterdam UP. 141-156

2008a  Texuality Beyond the Word: A Cognitive Approach to Experimentalism in Film Making and Filmic Perception. In: Á. Pethő (ed.): Words and images on the screen: language, literature and moving pictures. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.213-227.

2007b  Chiazmatikus találkozások a filmi befogadásban. In: Pethő Á. (szerk.): Film – kép - nyelv. Kolozsvár: Scientia. 21-56.

2007c  A globális és lokális észlelés különbségéről. In: Mund K. & Kampis Gy. (szerk.): Tudat és elme. Budapest: Typotex. 167-182.

2004a  „Másnap – a bűnbeesés után.” In: Zalán V. (szerk.) Magyar filmrendezőportrék. Budapest: Osiris. 287-328.

2004b  (2Pólya Tamással) „Affordanciák, kategóriák és egyediség.” In: László J., Kállai J., Bereczkei T. (szerk.) A reprezentáció szintjei. Budapest: Gondolat. 197-208.

2003a  (1Pólya Tamással) “Recognizing Specificity and Social Cognition.” In: L. I. Komlósi, P. Houtlosser, and M. Leezenberg (eds.) Communication and culture: argumentative, cognitive and linguistic perspectives. Amsterdam: SIC SAT. 91-100.

2003c  „A káosz gyermekei. Paolo és Vittorio Taviani.” In: Zalán V. (szerk.) Filmrendezőportrék. Budapest: Osiris. 95-122.

2003d  „A látás dialektikája. A narratív minimalizmus paradoxonja Atom Egoyan filmjeiben.” In: Pethő Á. (szerk.) Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. Kolozsvár: Scientia Kiadó. 159-173.

2003e  „Magritte és Paradzsanov.” In: Pethő Á. (szerk.) Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. Kolozsvár: Scientia Kiadó. 173-180.

2002h  „Etika és irodalomtudomány-” In: Ármeán O., Fried I., Odorics F. (szerk.): Irodalom az ezredvégen. Budapest - Szeged: Gondolat Kiadói Kör - Pompeji. 244-269.

 

Cikkek (folyóiratokban, konferenciakötetekben)

2018    Azonosulás, hasadásesemény és az új médiumok. In: Fecskó-Pirisi Edeina-Lénárd Kata-Papp-Zipernovszky Orsolya (szerk.):
A vászony és a dívány találkozása. Tanulmányok filmről, pszichoanalízisről. Oriold és társai. 469-488.

2017a  A digitális mozgókép szomatoszenzorikus fordulata. Metropolis (2017/2): 8-23

2017b  .Paradoxes of Visibility. In: Histories, Identities, Media. Film and Media Studies/Acta Universitatis Sapientiae 14 (2017): 1-30.

2017c  Reality and Methods in Documentary Filmmaking. Hungarian Studies 31 (2017): 47-59.

2017d  A filmi élmény és a Másik. Az intimitás filmfenomenológiai alapjai. Kellék 56 (2016): 7-46.

2016  The Matter of Vision: Affective Neurobiology & Cinema. New Review of Film and Television Studies 14 (2): 289-295. http://www.tandfonline.com/toc/rfts20/current

2015   On the Philosophical Background of Haptic Visuality. In: Maria Teresa Teixeira - Susana Viegas (szerk.): Lisbon 14’ International Conference of Film and Philosophy:
Thinking reality through time and film. 188-189. https://internationalconferenceonphilosophyandfilm.files.wordpress.com/2015/10/cful_catlogo_net_final.pdf

2014    Láthatóság és a Másik. Rózsa Bertók & Zsófia Bécs (szerk.): Kirekesztés, idegenség, másság.  Pécs: Ethos-Virágmandula Kft. 68-77

2013   Párhuzamos történetek: fenomenológia – film – pszichoanalízis. Az érzéki tapasztalat etikai dimenziója és az ellenőrzött lét Andrea Arnold Red Road című filmjében
Filológiai közlöny LIX. (2013/3): 264-284.

2012    Azonosulás, hasadásesemény és az új médiumok. Imago (2012/4): 5-25.

2011    Az eredeti eszméje és az új médiumok. Apertura (2011/tavasz) http://apertura.hu/2011/tavasz/tarnay

2008 László Tarnay: On the Metaphysics of Screen Violence and Beyond. Apertura 3 (4). http://www.apertura.hu/2008/nyar/tarnay

2007    Kiazmatikus képsor – organikus tudat. Erdély és Deleuze montázsfelfogásáról. Metropolis XI (4): 100-110.

2005    (2Pólya Tamással) „Reprezentáció és specificitás.” Passim 7 (2): 67-100.

2004a  „A történet szerint a kép – kép szerint a történet.”(recenzió: Kovács András Bálint: A film szerint a világ. Budapest: Palatinus, 2002.) Metropolis 2004/1.

2004b  (2Pólya Tamással) „Egyediség és reprezentáció.” In: Pléh Cs., Kampis Gy., Csányi V., szerk., Az észleléstől a nyelvig: A X. MAKOG előadásai. Budapest: Gondolat. 131-156.

2003    “On Visual Argumentation”. In: F. H. van Eemeren, J. A. Blair, C. A. Willard, A. Francisca. Snoeck Henkemans (eds.) Proceedings of the Fifth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam: SIC SAT. 1001-1006.

2002a  „Az etika kihívása, vagy a kihívás etikája: Lévinas – Kierkegaard.” Passim 4 (1): 79-101

2002b  „Az ízlelés etikája felé.” Passim 4 (1): 102-119.

2002c  „Esemény, idő, szingularitás.” Világosság 2002/2-3-4-5: 332-338.

2002d  “La dialectique de la vue: Le paradoxe du minimalisme narratif dans l'art cinématographique d'Atom Egoyan.” Degrés 30 (109/110): h1-14.

2002e  “Film Experimentation and the Sublime Experience.” Journal of Cinema Studies 1 (2): http://www.uca.edu/org/ccsmi/jounal2/issue2

2002f   „A szimbolikus aktusok holisztikusságáról.” Janus 10 (2): 68-73.

2002g  „Szöveg és képiség”. In: Andor J. , Benkes  Zs., Bókay A. (szerk.) Szöveg az egész világ. Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Budapest: Tinta Kiadó. 503-513.

2001a  „Nyelv és érzékiség: a radikális fenomenológia etikai következményei.” In: Andor J., Szücs T., Terts I. (szerk.) Színes eszmék nem alszanak…Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 1231-42.

2001b  “Context, Utterances and Argumentation: Are Truth Considerations Entirely Pragmatic or Empty?” In: A. Kertész (ed.), Approaches to the pragmatics of scientific discourse. Metalinguistica. Bern/New York: Peter Lang. 199-246

2001c  “The Ethical Identity of ‘Travelling’ Subjectivity.” In: J. Gogging & S. Neef (eds.) Text, subjectivity, hybridity. Amsterdam: ASCA. 159-168.

2000a  “On the Perception of Time: A Paradox in Filmic Language.” In: J. Bernard, P. Grzybek, G. Withalm (eds.) Modelling History and Culture, Proceedings of the 9th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics, University of Graz, November 22-24, 1996. Vol  2. Wien: ÖGS. 923-937.

2000b  „Wim Wenders: Írások, beszélgetések”. Buksz 11 (2000/ősz): 287-292.

1999a  „A szkepticizmus problematológiai megközelítése.” Passim 1 (1): 63-92.

1999b  „Film, elme, nézők.” Metropolis (1999/4): 148-152.

1999c  „Mi az, ami látható és mi az, ami nem? A filmi befogadás kognitív szintjei.” Metropolis (1999/1): 66-71.

1998a  „Magritte és Paradzsanov.” Déli felhő (1998/4): 61-65.

1998b  (1Pólya Tamással) “Sorites and Conscious Experience: Comment on O'Brien & Opie's 'A Connectionist Theory of Phenomenal Experience'.” Behavioral and Brain Sciences (1999/2): 741.

1998c “On the Fallacy of Fallacy: Arguing for Methodological Difference: Producing vs Processing”. In: F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, J. A. Blair, and C. A. Willard (eds.) Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society fr the Stu dy of Argumentation. Amsterdam: SIC SAT. 1999. 779-783.

1998d  „Az esszencializmus hátsó bejárata: Noel Carrol, Theorizing the moving image.” Metropolis (1998/2): 132-139.

1998e  „A fenomenális tudat sorites-paradoxona, avagy a megismeréstudomány apokaliptikusságáról.” Pszichológiai Szemle (1997/1-3) 52 (36): 1-17.

1998f   “How to Kleiber a Sperber-Wilson.” Proceedings of the Relevance Theory Workshop, University of Luton. 80-85.

1998g  „Ars corpus delicti est. Lessing, Keats, Magritte, Greenaway és más auctorok félbehagyott arc poetikájáról.” Jelenkor (1998/4): 389-400.

1997a  “The Rear Window of Essentialism: On Noel Carrol's Theorizing the Moving Image.” http://www.film-philosophy.com/vol1-1997/

1997b  (Pólya Tamással) “Is Context Really a Problem?” Proceedings of European Conference on Cognitive Science, Machester UP. 199-202.

1996    „Alphonse Allais: a Nagy Manipulátor.” Jelenkor (1996/7-8): 654-658.

1994    „Opponencia-parafrázis.” Szépliteratúrai ajándék 1 (1): 66-68.

1993a  „A Másik: transzcendencia vagy a cselekvésem tárgya? Megjegyzések Levinas etikájáról.” Literatura (1994/2): 154-166.

1993b  „Transzcendencia és a Másik.” Vigilia (1993/9): 668-671.

1992a  „Metaelmélet és/vagy etika. Emmanuel Levinas filozófiájának tudományelméleti vonatkozása.” Magyar Filozófiai Szemle (1993/4-5): 911-936.

1991    „Dialógus és irodalomtudomány: egy kognitív elmélet problematológiai megalapozása.” Literatura (1991/2): 151-172.

1990a  “On Vagueness, Truth, and Argumentation.” In: F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, J. A. Blair, and C. A. Willard (eds.) Proceedings of the Second International Conference on Argumentation. Dordrecht: Foris. 1991. 1A: 506-514.

1990b  „Interpretáció és argumentáció.” Literatura (1991/1): 52-70.

1990c  „Dyssanayake, Ellen: What is art for?” Janus 9 (2): 23-34.

1989a  „Az irodalmi interpretáció argumentatív szerkezete.” Studia poetica 9 (1990): 67-86.

1989b  “On the Semiotics of Silence and Sameness in Art.” In: M. Balat and Janice Deledalle-Rhodes (eds.) Signs of humanity. L'homme et ses signes. Vol. 1. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 1992. 229-234.

1988    „Még egyszer arról, hogy vannak-e McLuhanizmusok?”. Helikon (1988/1-2): 185-191.

1987    “Hintikka and Kulas on Anaphora and Descriptions.” Acta Linguistica Scienciarum Hungaricae 37 (1990/1-4): 189-198.

1986    “On Dialogue Games, Argumentation, and Literature.” In: F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, J. A. Blair, C. A. Willard (eds.) Proceedings of the First International Conference on Argumentation, 3b Argumentation: Analysis and Practice. Dordrecht: Foris. 1987. 209-216.

1985a  (Komlósi I. Lászlóval) “Review Article: On Carlson's Dialogue Games.” Journal of Pragmatics l0 (1986): 253-267.

1985b  „Megjegyzések a találós egyszerű  formájához.” Studia Poetica 7 (1985): 75-97.

1983    “Pretends, Game Theory, and Linguistics.” Studia Poetica 5 (1985): 233-265.

1982a  “A Game-Theoretical Analysis of Riddles.” Studia Poetica 4 (1982): 99-169.

1982b  “Secret and Communication: A New Approach to the Convertibility of DE DICTO to DE RE.” Studia Poetica 4 (1982): 275-332.

1982c  „A találós logikai formája.” Artes Populares 8 (1982): 180-201.

1980    “Secret and Communication: Preliminary Remarks to a Theoretical Approach”. Studia Poetica 3 (1980): 437-453.

 

Kötetszerkesztések, válogatások és fordítások

2005    Film – Filozófia – Tudomány: Passim folyóirat tematikus száma: 7 (2)

2000b  (Bocz Andrással) Nyelv - tudat evolúció. I. kötet. Elméleti alapvetések. Szöveggyűjtemény. (fordítás és szerkesztés) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Kiadó.

2000a  (Bocz Andrással) Nyelv - tudat evolúció. II. kötet. Elméleti alapvetések. A nyelv kognitív megközelítései. (fordítás és szerkesztés) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Kiadó/Osiris.

2000c  Emmanuel Lévinas, Teljesség és végtelen. (= Dianoia) Pécs: Jelenkor Kiadó.

1997    Emmanuel Levinas, Nyelv és közelség. (válogatás, szerkesztés, fordítás, annotáció, glosszárium, utószó) (= Dianoia) Tanulmány Kiadó - Jelenkor Kiadó.

 

Könyvrecenziók

2016    The matter of vision: Affective neurobiology & cinema, by Peter Wyeth, New Barnet, John Libbey Publishing Ltd., 2015, 248pp, £23.99 (paperback),
ISBN: 9780861967124

 

 

Fontosabb egyéb fordítások

 • Alphonse Allais: Két tárcanovella. Jelenkor (1996/7-8): 649-653.

 • Emmanuel Lévinas: „És teremté a nőt.” Múlt és jövő (1996/3): 67-78.

 • Eric Clemens: „Aporetikus dialógus.” Jelenkor (1995/6): 254-262.

 • Jacques Derrida: „Istenhozzád.” Múlt és Jövő (19996/4-1997/1): 45-50.

 • Harold Bloomfield: „Stilisztika és irodalom.” Helikon (1988/3-4): 309-353.

 • Emmanuel Lévinas: „Kierkegaard: Egzisztencia és etika.” Passim 4 (2002/1): 71-78

 • (Mánfai Alice-zal) Gayatra Spivak: „Szóra bírható-e az alárendelt.” Helikon (1996/4): 450-483.

#chiazmatikius #afilmielmenyesamasik #metaelmelet #levinas #etikaesirodalomtudomány #etikakihavasa #tarnaylaszlo

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now